utklipp fra rapport, Skien vgs.

En gruppe unge forskere fra Skien videregående skole har levert sin forskningsrapport om effekten av Luxibel B Air V2, vår UVC-desinfiserende frittstående ventilasjonsløsning. Anbefalt lesning! Merk: Rapporten er ikke fagfellevurdert

FHI om automatiske desinfeksjonsmetoder

Folkehelseinstituttet FHI har oppdatert sin artikkel ‘Råd om bruk av teknisk desinfeksjon i helsetjenesten’. Vi siterer her avsnittet ‘Automatiske desinfeksjonsmetoder’ i sin helhet.

Sikker bruk av UVC

trygg bruk av farlig UVC

Våre UVC-produkter har ingen farlige biprodukter, men å utsettes for direkte UVC-stråler er farlig. Her beskriver vi mulige farer og konsekvenser – og hvordan vi gjør det enkelt å være trygg.

Covid-19 og Aerosolpartikler

Maleri av partikler og virus

I hvert aersol partikkelutslipp kan det finnes SARS-CoV-2-virus. Dette kan komme ifra at vi snakker, roper, nyser, og til og med bare puster. Disse dråpene i luften er en mulig smittevei for Covid-19, og må tas på alvor. Med UVC-stråling så kan vi drepe virusene mens de enda henger i luften. Denne artikkelen fra El Pais […]