UVC

- Virkemåte og effekt

Ultrafiolett stråling er blitt brukt til desinfisering i mer enn 40 år, og det er god kjennskap til virkemåtene og de positive effektene. UV-desinfisering av vann er velkjent for mange, mens UVC-rensing av luft og overflater er en bruk av teknologien som i senere år har økt betraktelig. Nå finnes UVC både på sykehus, hos tannleger, i matvaresektoren og på steder hvor folk samles – ikke lenger bare som et verktøy for desinfisering av objekter, men som en løsning for å øke luftkvaliteten og forhindre berøringssmitte i innendørs områder.

Tydelige resultater fra forskning

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver i sin rapport at UVC-stråling er ‘energirik og svært effektiv til å drepe eller inaktivere bakterier, virus og andre mikroorganismer’[2] – ikke uten grunn. De henviser til en studie som viser nettopp dette[3] – og denne refererer igjen til en rekke studier av forskjellige virus og bakterier utsatt for UVC. Mengden av solid forskning som viser effektiviteten av UVC, anbefalinger i seriøse tidsskrift[4] og det faktum at UVC brukes til desinfisering på sykehus[5][6], gir oss et klart bilde av hvordan ultrafiolett lys kan være et effektivt verktøy i kampen mot smitte.
Bowl of Hygieia
For helsepersonell: Vi refererer også til artikkelen ‘Comparison of UV C Light and Chemicals for Disinfection of Surfaces in Hospital Isolation Units’[7] av blant andre forskere tilknyttet Ullevål universitetssykehus. Fulltekst er tilgjengelig via ‘institutional credentials’, evt. Shibboleth, Open Athens, eller betalingsmur.

Kjent virkning

I 1896 utga nobelprisvinner Niels R. Finsen ‘Om anvendelse i medicinen af koncentrerede kemiske lysstraaler’.[8] Forskning innen dette feltet har pågått siden, og UVC er blitt brukt til desinfeksjon av vann og luft i over 40 år.[9] Alle bakterier og virus som er testet (mange hundre gjennom årene, inkludert forskjellige koronavirus) reagerer på UVC-desinfisering[10]. I en periode ble UVGI (ultraviolet germicidal irradiation, terminologien som beskriver desinfeksjon ved bruk av ultrafiolett lys) satt i bakgrunnen av optimismen knyttet til antibiotika.[9] Med vår nåværende kunnskap om antibiotikaresistens, vellykket bruk av UVC, den teknologiske utviklingen og senest Covid-19, er interessen både blant forskere, helsepersonell og menigpersoner sterkt økende.

Ødelegger arvestoff i virus og bakterier

Ultrafiolett C er lys i lave bølgelengder (100 – 280 nm) som desinfiserer ved å ødelegge nukleinsyre – stoffet som DNA og RNA er bygd opp av. Til eksempel vil UVC-lys på en armlengdes avstand ødelegge enkelt-trådet RNA (arvestoffet i mange virus) innen få minutter. [2] I forsøket som påviste dette, var det lys i bølgelengde 254 nm som ble brukt. Denne er tilnærmet optimal for desinfeksjon[3], og er bølgelengden i lyskildene fra Philips som brukes i alle UVC-produktene vi tilbyr. UVC fungerer også mot muggsopper, sporer og lignende mikrober. Det er riktig at også UVB-stråler (280 – 315 nm) ødelegger DNA og RNA, men effekten er flere ganger dårligere enn UVC.’[2]

Viktig!

UVC fare
Direkte eksponering av UVC-stråler er skadelig for mennesker og dyr. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet krever at strålekilder er i en slik tilstand at risiko for stråleeksponering er så lav som mulig.[1]

Alle våre UVC-lamper er tilknyttet bevegelsessensorer som automatisk skrur av lampen dersom noen er i nærheten.
Våre UVC-baserte ventilasjonssystemer har lampene internt og det er dermed ingen risiko for eksponering.

Luxibel

Luxibel produserer UVC-lamper for desinfisering av luft og overflater, og ventilasjonssytemer med UVC-lampene innvendig. Et UVC-basert ventilasjonssystem er ideelt for steder der mennesker oppholder seg, da de renser luften i en kontinuerlig prosess. UVC-lampene er ekstremt effektive, men fordrer altså at det ikke er mennesker tilstede under bruk. Derfor er de svært egnet til for eksempel møterom, da det kan gjennomføres en kortere stråleperiode mellom hver gang rommet er i bruk. Dermed kan smitte forhindres mellom gruppene som benytter rommet. Dersom et rom har glassvegger er dette ikke noe problem: UVC trenger ikke gjennom glass[11]. Lampene vil naturligvis også kunne brukes på venterom i lunsjpause, i pauserommet før og etter lunsj, i frisørsalonger når det oppstår mulighet, og overalt utenom åpningstid. Legekontorer og tannlegekontorer[11] kan ha spesielt nytte av UVC-lamper. Vi kan også vise til forskning spesifikt på installasjon av UVC-lamper på toaletter[12], hvor de vil være en naturlig og effektiv del av godt smittevern. Listen er lang. Lamper fra Luxibel kan også brukes til desinfeksjon av overflater og luft i næringsmiddelindustrien, sykehusrom, apotek, og desinfeksjon på offentlig transport som buss og tog.
Luxibel

Effekten av Luxibels ventilasjonsanlegg B Air V2 er verifisert av forskere i denne artikkelen (white paper).

Produserer ikke ozon

Ozon-generatorer, ofte i kombinasjon med ultrafiolett stråling, brukes i noe utstyr for desinfeksjon. Så lenge dette skjer i avstengte rom, eller i ventilasjonssystemer hvor luften trekkes unna mennesker, kan det være et trygt og effektivt tiltak. Men ozon er en farlig, svært reaktiv gass – derfor finnes det strenge grenseverdier for hvor mye ozon mennesker kan utsettes for. Ifølge FHI er det store forskjeller i følsomhet overfor effektene, og det er også observert sammenhenger mellom ozon­eksponering og sykelighet hos eldre.[13] United States Environmental Protection Agency, som tilsvarer vårt miljøverndepartement, har utført en litteraturgjennomgang angående ozon. I denne inkluderte de også informasjon fra en markedsledende produsent av ozongeneratorer – men baserte konklusjonene sine kun på funn og konklusjoner fra vitenskapsbasert og fagfellevurdert forskning. Svaret på spørsmålet om ozongeneratorer forbedrer innendørs luftkvalitet er slående: ‘Tilgjengelig vitenskapelig bevis viser at ozon i konsentrasjoner som ikke overskrider folkehelsestandardene, har lite potensiale til å fjerne forurensninger innendørs.’ De konkluderer også at flere apparater skaper mer ozon enn grenseverdiene tillater, og at andre irritanter og etsende gasser kan bli skapt i reaksjon med ozonen fra apparatene.[14]

Reduksjon av virus i luften er avgjørende

Mengden av et virus i kroppen (viral load) kan være avgjørende for sykdomsforløp, smittsomhet og utfall. Det er blitt vist at dette er tilfelle med covid-19[15][16], og det gjelder også for eksempel SARS[17] og influensa A.[18] En litteraturgjennomgang i Asia Pacific Journal of Public Health har funnet at mennesker som bor i land med høyere inntekt bruker mer tid innendørs, ofte i sentralt oppvarmede eller luftkondisjonerte lokaler der de kan bli utsatt for en høyere virusbelastning. Dette gjelder spesielt hvis det er asymptomatiske covid-19-infiserte individer i nærmiljøet. Disse forholdene kan føre til en kontinuerlig og regelmessig eksponering på daglig basis, som videre kan resultere i en høyere virusbelastning i nesehulen og svelget. Denne høye virusbelastningen er ansvarlig for utviklingen av alvorlig luftveissykdom, og øker mortalitet.[19] Ved å redusere mengden virus i luften kan man altså ikke bare unngå tilfeller av smitte, men også, i de tilfeller der smitte likevel skjer, redusere alvorlighetsgraden av sykdom.[20]

Kilder

[1] Direktoratet for strålevern og atomforskning. Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC). Revidert 2017

[2] Direktoratet for strålevern og atomforskning. Bruk av UVC til inaktivering av koronavirus. DSA-info nummer 3 2020

[3] Chun-Chieh Tseng, Chih-Shan Li Inactivation of Viruses on Surfaces by Ultraviolet Germicidal Irradiation. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, issue 6, 2007. DOI: 10.1080/15459620701329012

[4] F. Javier García de Abajo, Rufino Javier Hernández, Ido Kaminer, Andreas Meyerhans, Joan Rosell-Llompart, Tilman Sanchez-Elsner
Back to Normal: An Old Physics Route to Reduce SARS-CoV-2 Transmission in Indoor Spaces. ACS Nano 2020, 14, 7, 7704–7713 DOI: 10.1021/acsnano.0c04596

[6] Ullevål universitetssykehus HMS-årsrapport for 2008 – Ullevål universitetssykehus . Ullevål universitetssykehus

[7] B. M. Andersen, H. Bånrud, E. Bøe, O. Bjordal, F. Drangsholt Comparison of UV C Light and Chemicals for Disinfection of Surfaces in Hospital Isolation Units. Infection Control & Hospital Epidemiology Volume 27 Issue 7 2016 DOI: 10.1086/503643

[9] Nicholas G. Reed The History of Ultraviolet Germicidal Irradiation for Air Disinfection Public Health Reports 2010 DOI: 10.1177/003335491012500105

[10] Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns, James R. Bolton, Gabriel Chevrefils, Eric Caron Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae UV Solutions Magazine 2016

[12] Jesse Cooper, Elizabeth Bryce, George Astrakianakis, Aleksandra Stefanovic, Karen Bartlett Efficacy of an automated ultraviolet C device in a shared hospital bathroom American Journal of Infection Control 2019 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2016.07.004

[13] Folkehelseinstituttet Sammendrag – fakta om ozon fhi.no 2019

[15] NHI – Norsk helseinformatikk Virusmengden av SARS-CoV-2 avgjørende for mortaliteten til covid-19 nhi.no 2020

[16] Elisabet Pujadas, Fayzan Chaudhry, Russell McBride, Felix Richter, Shan Zhao, Ania Wajnberg, Girish Nadkarni, Benjamin S Glicksberg, Jane Houldsworth, Carlos Cordon-Cardo SARS-CoV-2 viral load predicts COVID-19 mortality The Lancet 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30354-4
[17] Chung-Ming Chu, Leo L.M. Poon, Vincent C.C. Cheng, Kin-Sang Chan, Ivan F.N. Hung, Maureen M.L. Wong, Kwok-Hung Chan, Wah-Shing Leung, Bone S.F. Tang, Veronica L. Chan, Woon-Leung Ng, Tiong-Chee Sim, Ping-Wing Ng, Kin-Ip Law, Doris M.W. Tse, Joseph S.M. Peiris and Kwok-Yung Yuen Initial viral load and the outcomes of SARS CMAJ 2004 DOI: 10.1503/cmaj.1040398
[18] Matthew J. Memoli, Lindsay Czajkowski, Susan Reed, Rani Athota, Tyler Bristol, Kathleen Proudfoot, Sarah Fargis, Matthew Stein, Rebecca L. Dunfee, Pamela A. Shaw, Richard T. Davey, Jeffery K. Taubenberger Validation of the Wild-type Influenza A Human Challenge Model H1N1pdMIST: An A(H1N1)pdm09 Dose-Finding Investigational New Drug Study Clinical Infectious Diseases 2015 DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciu924
[19] Matthew J. Memoli, Lindsay Czajkowski, Susan Reed, Rani Athota, Tyler Bristol, Kathleen Proudfoot, Sarah Fargis, Matthew Stein, Rebecca L. Dunfee, Pamela A. Shaw, Richard T. Davey, Jeffery K. Taubenberger High Viral Load and Poor Ventilation: Cause of High Mortality From COVID-19 Asia Pacific Journal of Public Health 2020 DOI: https://doi.org/10.1177/1010539520944725
[20] Stephen Burgess, statistician, David Smith, clinician, Julia C Kenyon, virologist, Dipender Gill, clinician scientist Lightening the viral load to lessen covid-19 severity British Medical Journal 2020 / BMJ 2020;371:m4763 DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.m4763