FAQ

- Ofte stilte spørsmål om UVC

Vi har samlet svar på noen ofte stilte spørsmål. For fyldigere informasjon med kildehenvisninger til forskning angående UVC, refererer vi til vår artikkel

Når virus, bakterier og andre mikrober blir bestrålet av UVC ødelegges arvestoffet deres. Arvestoffet er det sentrale i spredningen av smitte – dersom mikrobene ikke kan formere seg, er smitteproblemet løst.

UVC er en lav bølgelengde av ultrafiolett lys, som ikke er synlig for det mennesklige øye.

Ja, faktisk er det ennå ikke funnet virus eller bakterier som ikke skades av UVC. En liste over UV-dosene som kreves for å oppnå  inaktivering av bakterier, protozoer, virus og alger – flere hundre forskjellige – finnes her.

Ja, en rekke forskningsresultater som viser at UVC uskadeligjør SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker Covid-19) finner du blant våre artikler.

På kort avstand vil en UVC-lampe uskadeliggjøre de fleste mikrober på under minuttet, gjerne sekunder. Men effekten reduseres med avstanden (reversert kvadratisk), så dersom avstanden dobles, blir effekten redusert til en fjerdedel. Derfor varer en typisk strålingssyklus 15 minutter.

Ventilasjonsanleggene bringer luften innvendig, hvor mikrobene blir bestrålet på nært hold. Så lenge luften går sakte nok internt, er effektiviteten definert av hvor mye luft som kan prossesseres. I et rom på 30 m2 ventilert av Luxibels vifter i 20 timer, vil det være en reduksjon av luftsmitte på over 90%.

Produktene fra Luxibel som vi tilbyr, skaper ikke ozon. Noen andre UVC-lamper – de som bruker en bølgelengde rundt 180 nm – skaper ozon, som er en oksidant som i noen tilfeller og doser kan være skadelig for mennesker. Luxibel benytter Phillips-lamper med bølgelengde 254 nm.


Du kan lese mer om ozon i vår artikkel her.

Det å bli bestrålet av UVC-lys er skadelig. Derfor må lamper som bruker direkte bestråling utstyres med sikkerhetsmekanismer som forhindrer at noen kan bli utsatt for stråling.

Det er ellers ingen skadelige biprodukter av UVC – i den bølgelengden som brukes i våre produkter. Så lenge man ikke utsettes for direkte eller reflekterte stråler, er man trygg.

I ventilasjonsanleggene ligger UVC-lampene innvendig, så dermed vil ikke mennesker i området bli eksponert av UVC. Luft suges inn og går sakte gjennom strålene så desinfeksjonen kan skje, og strømmer så ut igjen på andre siden av apparatet. 

Ja, solen stråler alle bølgelengder av ultrafiolett lys, sammen med det synlige. Men mesteparten av de laveste bølgelengdene, UVC, blir stanset av ozonlaget før det treffer jordoverflaten.

Planter tåler ikke UVC. Noen former for plastikk kan kan ta en viss skade og bli skjøre, og malerier vil falme på samme måte som dersom de utsettes for sollys.

Nei, at UV-stråling er desinfiserende har vært kjent i over hundre år, og UVC spesifikt har vært brukt lenge, spesielt til desinfeksjon av vann. Faktisk var en nordmann avgjørende for UV-strålingens historie: I 1896 utga Niels R. Finsen ‘Om anvendelse i medicinen af koncentrerede kemiske lysstraaler’ – syv år senere ble han tildelt Nobelprisen for medisin, for sin bruk av UV mot tuberkulose i huden (lupus vulgaris).

Siden har utviklingen vært enorm. I perioden da antibiotika ble ansett for å være hovedløsningen på alle former for sykdom var det mindre fokus på UV, men med forståelsen av antibiotikaresistens er teknologien blitt mer og mer aktuell.

Bruken av UVC på sykehus kan du lese mer om i våre artikler. Ultrafiolett lys brukes også i stor skala i matvareindustrien. Både i Norge og store deler av verden brukes UV for rensing av vann: blant annet i Catskill-Delaware Water Ultraviolet Disinfection Facility – verdens største vannrenseanlegg, som sørger for rent vann til New York City.