UVC-systemer

- Desinfeksjonsenheter med UVC teknologi

Disse enhetene benytter godt testede Signify lyskilder og danner ingen farlige biprodukter som ozon.

UVC-desinfeksjonsenhet for luft og overflater. Ventilasjonen tar seg av 24 timers luftdesinfeksjon i nærvær av mennesker og dyr. Lampen desinfiserer overflater med direkte lys.

UVC-enhet for kontinuerlig desinfeksjon av luft . Kan benyttes i nærvær av mennesker og dyr. Brukes for renere luft i lokaler. 

Dette vil være effektiv bruk av engangshansker. Apparatet bruker en UVC lampe for å drepe bakterier på hanskene som gjør at de kan brukes på nytt. AutoGlove lar deg ta på hansker i løpet av sekunder.

VX-One S er en unik og kraftig UVC mobil desinfeksjonsløsning. Enheten desinfiserer luft og overflate, og kan benyttes på plasser som tidligere har vært vanskelig å desinfisere. Enheten kan tilpasses ut ifra effekt.

Universelle håndholdte eller monterte UVC-lamper. Laget av rustfritt stål, en spesiell reflekterende enhet og et beskyttende og varmeabsorberende deksel. Denne enheten kommer i fire modeller ut ifra dens effekt.

Høyt volums luftdesinfeksjonenhet for store områder. Den høye luftstrømskapasiteten og den høye interne UVC-desinfeksjonen sørger for at alle mikroorganismer som suges inn i kanonen blir påvirket.

B Square er en desinfiseringsenhet, montert i taket, som desinfiserer overflater, forhindrer sekundære infeksjoner og eliminerer bakterier, virus og sopp- og muggsporer i luften.

Dobbel UVC radiatorer med reflektor. B Direct II desinfiserer både luft og overflater med direkte UVC belysning. Alle direkteutstrålende armaturer har en bevegelsessensor og ekstra sikkerhet.

Enkel UVC radiator med reflektor. B Direct desinfiserer både luft og overflater med direkte UVC belysning. Alle direkteutstrålende armaturer har en bevegelsessensor og ekstra sikkerhet.

Enkel UVC radiator med reflektor. B Direct desinfiserer både luft og overflater med direkte UVC belysning. Alle direkteutstrålende armaturer har en bevegelsessensor og ekstra sikkerhet.

Ekstremt effektiv, kraftig og mobil.