FHI om automatiske desinfeksjonsmetoder

Folkehelseinstituttet FHI har oppdatert sin artikkel 'Råd om bruk av teknisk desinfeksjon i helsetjenesten'. Vi siterer her avsnittet 'Automatiske desinfeksjonsmetoder' i sin helhet.

Automatiske desinfeksjonsmetoder

Automatiske desinfeksjonsmetoder (hydrogenperoksidgass eller ultrafiolett lys (UVC) eller ozongass kan noen ganger være et alternativ til påføring av kjemiske desinfeksjonsmidler manuelt. Automatiske desinfeksjonsmetoder vil kunne redusere arbeidsbelastning og eksponering av kjemikalier for personalet.

Metodene benyttes primært til sluttdesinfeksjon etter isolering i helsetjenesten.

Samme prinsipper gjelder for bruk av automatiske desinfeksjonsmetoder som ved manuell desinfeksjon. Flater må være rengjort før og etter.

Det er en rekke helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter som må ivaretas ved bruk av denne type teknologi.

Det må foreligge tydelige beskrivelser av ansvar og oppgaver for hvordan utstyret skal benyttes før, under og etter bruk. Personell må ha fått opplæring i hvordan utstyret skal benyttes.

Det kan ikke være personer i rommet mens desinfeksjonsprosessen pågår.

Leverandører av utstyret må kunne vise til dokumentert effekt i form av tester opp mot relevante standarder.

Kilder

Folkehelseinstituttet FHI Råd om bruk av teknisk desinfeksjon i helsetjenesten FHI.no Desember 2020 / oppdatert mars 2021

Del innlegget:

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.