Sikker bruk av UVC

Våre UVC-produkter har ingen farlige biprodukter, men å utsettes for direkte UVC-stråler er farlig. Her beskriver vi mulige farer og konsekvenser - og hvordan vi gjør det enkelt å være trygg.
trygg bruk av farlig UVC

NB: Denne artikkelen har mindre relevans for brukere av UVC-utstyr for industrien, hvor vi gjør en tettere oppfølging av installasjon og bruk.

UVC kan skade…

UVC er den kraftigste formen for ultrafiolette stråler: de har lave bølgelengder, og dermed høy energi. Fordi UVC-strålingen har mer energi og er mer skadelig enn synlig lys, kan den brukes til å drepe bakterier, virus og andre mikroorganismer.

Solens stråler inneholder hele det ultrafiolette spekteret, inkludert UVC. Ozonlaget forhindrer mesteparten av UVC fra solen, men  slipper de mindre kraftige UVA- og UVB-strålene gjennom. Denne strålingen er årsaken til mørk hud og solbrenthet. Dersom man hadde blitt utsatt for direkte UVC-stråling, ville det ført til kraftig solbrenthet på få minutter.

De umiddelbare effektene av UVC-bestråling er:

 • Rødhet og irritasjon på hud
 • Erythmea (solbrenthet)
 • Øyeskade eller øyeirritasjon

Øyeskadene som kan oppstå er de samme som ved snøblindhet eller sveiseblink. NHI sier at man forenklet kan kalle det «solbrenthet på øynene» i sin artikkel, som inneholder en videre forklaring, og råd for behandling.

Kroniske skader som kan oppstå av å være mye utsatt for UVC-bestråling er:

 • Tidlig aldring av huden
 • Hudkreft

…men UVC kan unngås

Løsningen på problemet er enkelt og greit å unngå å bli bestrålet – og det finnes det gode sikkerhetsmekanismer for.

De fleste av våre produkter har automatiske brytere for å unngå bestråling; disse er beskrevet under. Men vi fører også enkelte håndholdte eller kompliserte UVC-lamper, og grunnet farene har vi valgt å kun selge dem til bedrifter og personer som har fått grundig opplæring i korrekt bruk. Dette er tydelig markert på de relevante produktsidene.

Et fåtall av våre produkter innebærer fare for UVC-eksponering. Disse selges med forbehold om opplæring i korrekt bruk fra en av våre medarbeidere.

Sikkerhetsmekanismer

Bortsett fra de nevnte håndholdte/manuelle lampene, kommer alle våre UVC-lamper med bevegelsessensorer som forhindrer at noen er i nærheten under drift. Ved et tenkt tilfelle der noen skulle sitte stille i rommet da lampen blir tent, vil en kontinuerlig driftsalarm (70 db) gjøre dem oppmerksom på dette. Når personen så beveger seg ut av rommet, vil lampen bli slått av grunnet bevegelsen, og systemet må restartes.

Noen fakta

 • UVC trenger ikke gjennom normalt glass
 • En hvit vegg malt med vanlig maling reflekterer 5-10% av UVC.
 • Svarte overflater reflekterer nesten ingen UVC, og anbefales derfor i områder hvor det er fare for refleksjoner.
 • Den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende strålevern (ICNIRP) har utviklet grenseverdier for UV-stråling. Ved riktig bruk vil man ikke utsettes for UVC-stråler.
 • I UVC-ventilasjon er lampene innvendig og utgjør ingen stråletrussel.

UVC-stråler stanses av glass

Refleksjon

Det er viktig å påpeke at skadene forekommer dersom man blir truffet av UVC-stråler enten direkte eller indirekte av reflekterte stråler. En vanlig hvit vegg reflekterer 5-10% UVC. Dersom man kan være utsatt for indirekte bestråling – og det vil man normalt ikke, da området som bestråles bør være avstengt – anbefales sorte overflater, da disse absorberer nesten all UVC.

Opplæring

Alle som arbeider med eller i nærheten av systemet, må være oppmerksomme på driften og de individuelle regler og forskrifter som gjelder for dette systemet. Dette bør omfatte punkter som:

 • En liste over personer som er autorisert til å bruke systemet
 • Hvilke tider systemet er aktivert
 • Riktig bruk av personlig verneutstyr
 • Akutte og kroniske symptomer på UVC-eksponering
 • Forståelse av alle advarselsskilt og etiketter på UVC-systemet
 • Forstå alle prosedyrer for bruk av UVC-systemet, inkludert hva som skjer i tilfelle en funksjonsfeil.
 • Opplæringen bør fornyes med jevne mellomrom, avhengig av behov og bemanning.

Lovpålagte betingelser

Det finnes noen lovpålagte betingelser for bruk av UVC. Mekanismer for å forhindre bestråling er en av dem. I tillegg må området hvor UVC-bestråling foregår være godt merket med advarsel om dette, inkludert faresymbol. Det er også lovbestemt at det må være enkel tilgang til lovforskriftene i strålevernloven og strålevernforskriften.

For å gjøre det enkelt for deg, har vi samlet det relevante, og leverer det sammen med alle UVC-lamper.

Inkludert sikkerhetspakke

Alle våre UVC-produkter leveres sammen med en HMS-pakke som består av:

 • Brukermanual (norsk)
 • Temahefte om UVC (på norsk).
 • Heftet inkluderer også lister (for utfylling) og tekster her nevnt under ‘Opplæring’ 
 • Faremerking (4 stk klistremerker; to permanente og to avtagbare)
 • DSA sin ‘Veileder for sikker bruk av kortbølget stråling (UVC)’, samt strålevernloven og strålevernforskriften med UVC-relevante paragrafer uthevet, samlet i ett hefte.

NB: Ved kjøp av flere produkter vil normalt kun én kopi av tekstene medfølge; faremerking x4 inkluderes for hvert produkt. Dersom flere kopier er ønsket, vær vennlig å nevne dette ved bestilling.

Veiviser til sikkerhet

UVC er blant de beste måtene å desinfisere overflater, luft og utstyr på. Prossessen bruker ingen kjemikalier, etterlater ingen rester, og den er ekstremt effektiv når den brukes riktig. Imidlertid betyr de betydelige helserisikoene ved UVC at denne teknologien må brukes klokt.

Vi ønsker at det skal være enkelt å ha det trygt. Fordi HMS og lovgivning kan være komplisert, har vi samlet det nødvendige – og er tilgjengelige for tips, råd eller opplæring. Ved spørsmål om HMS eller optimalisering av desinfeksjon viser vi gjerne vei.En komplett gjennomgang av regelverk og anbefalinger finnes i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Strålevernet) sin Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC).

Vi har også en bloggartikkel som enkelt forklarer hva UVC er, og en mer dyptpløyende artikkel om UVC med en rekke kilder.

Kilder

[1] Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC) dsa.no Desember 2016

[2] Norsk helseinformatikk NHI Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC) nhi.no Juni 2019

Del innlegget:

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.