Hva er UVC?

UVC brukes ofte for desinfeksjon, men hva er egentlig UVC? Hva gjør dette så effektivt med tanke på smittevern?

UV-stråling er magnetiske bølger med bølgelengder fra 100- til 400nm. Disse bølgene kan deles inn i fire kategorier; UVA, UVB, UVC og vakuum UV, der UVC er det mest interessante strålehygienisk sett. Grunnen til at UVC er mest interessant er fordi stråling disse bølgelengdene absorberes sterkt av DNA molekyler, samt at de har stor biologisk effekt, dette forklares senere i innlegget.

UVC-området er fra 200- til 280nm, og som Store norske leksikon skriver, så faller dette området stort sett sammen med det såkalte bakteriedrepende området på 220-300nm. Strålingen kan betraktes som farlig selv i små doser. Den dreper altså bakterier, og har over lengre tid blitt brukt til desinfisering av både luft og vann.

Virkning på arvestoff

Studier viser at når biologiske organismer blir eksponert for UVC blir strålingen absorbert av DNA, RNA og proteiner. Når DNA eller RNA absorberer strålingen vil dens replikasjonsprosess bli forstyrret, og celler vil da ikke kunne formere seg. Ved desinfeksjon er det derfor ikke nødvendig å drepe alle mikroorganismene med UVC, men heller påføre nok slik at organismene ikke kan formere seg.  Det vil derfor være veldig viktig at mennesker og dyr ikke blir eksponert for UVC, altså både direkte lys og refleksjon av lys.

Bruk av UVC

UVC i seg selv kan brukes på mange områder for desinfeksjon, men strålevern og riktig kunnskap når en skal ta i bruk UVC utstyr vil være essensielt. Utstyr som desinfiserer overflater og luft direkte med UVC-lys skal kjøres når ingen mennesker er i området. For å bruke håndholdte enheter med direkte UVC-lys må personen ha riktig kunnskap samt verneutstyr.

Det finnes også lukkede enheter som benytter UVC-teknologien for å desinfisere luft. Ved riktig bølgelengder, altså bølgelengder som desinfiserer uten dannelse av biprodukter, vil en kunne rense luft selv med mennesker i området.

UVC er altså veldig effektiv for desinfeksjon av både luft og overflater, men valg av produkt og bruken av dette produktet vil være essensielt for både effektiv desinfeksjon og sikkerhet.

Del innlegget:

Share on facebook
Share on linkedin

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.