Spennende møte med leder for helse- og omsorgskomiteen

Spennende møte med lederen for Stortingets helse- og omsorgskomite, Geir Jørgen Bekkevold! Cuprio og Universitetet i Sørøst-Norge, representert ved prof. Jörn Klein, gjør felles sak for å gi skoler og barnehager tilbake til barna. Med multimodale smittevernsløsninger og offentlig støtte kan vi sammen bidra til mindre sykefravær, bedre læring og sosial utjevning. Tommel opp for lydhøre stortingspolitikere!

Sikker bruk av UVC

trygg bruk av farlig UVC

Våre UVC-produkter har ingen farlige biprodukter, men å utsettes for direkte UVC-stråler er farlig. Her beskriver vi mulige farer og konsekvenser – og hvordan vi gjør det enkelt å være trygg.

Hva er UVC?

UVC brukes ofte for desinfeksjon, men hva er egentlig UVC? Hva gjør dette så effektivt med tanke på smittevern?