Cuprio på Healthy Buildings-konferansen

Healthy Buildings 2021

Gode ventilasjons- og luftrensingssystemer kommer til å bli blant de viktigste verktøyene for å forhindre generell smitte og nye pandemier. Cuprio har deltatt på Healthy Buildings-konferansen, hvor mange av verdens beste forskere innen ventilasjon og smitte delte sin kunnskap – og vi deler videre.

Fire av ti skoler har for dårlig inneklima

NRK-artikkel: En ny rapport fra Rådgivende ingeniørers forening viser at omtrent 1040 av landets 2600 skoler har for dårlig inneluft. Det er behov for en «ekstraordinær innsats for å sikre eit tilstrekkeleg tilstandsnivå på kommunale bygg».