Hva er plasma, og hvordan desinfiserer den?

Hva er plasma? Vi er alle vant til å forholde oss til de tre tilstandene fast form, flytende form og gass. Men vet du at 99 prosent av universet består av den fjerde aggregattilstanden, som er plasma? Solen er enorm, solen er en stjerne, og stjerner er det mange av. Alle stjerner består av plasma […]