Hva er plasma, og hvordan desinfiserer den?

Hva er plasma?

Vi er alle vant til å forholde oss til de tre tilstandene fast form, flytende form og gass. Men vet du at 99 prosent av universet består av den fjerde aggregattilstanden, som er plasma?

Solen er enorm, solen er en stjerne, og stjerner er det mange av. Alle stjerner består av plasma – dermed er det ikke så vanskelig å forstå hvordan det kan eksistere så mye av det. At høy temperatur er relevant for plasma får vi også et hint om.

Når en gass bli tilstrekkelig oppvarmet, vil elektronene frigjøre seg fra sine atomer og molekyler, og man får en masse som består av protoner (positivt ladde partikler fra atomkjernen), nøytroner (den andre, ikke ladde, bestanddelen i atomkjernen) og de frie elektronene. Dette er plasma.

Dersom du har et mentalt bilde av plasma, er det kanskje som en slags glødende væske, lignende lava men med liten eller ingen vekt. Det er ikke et galt bilde i det hele tatt. I motsetning til gasser, hvor atomene flyr fritt, har plasma det forskere kaller kollektiv atferd. Dette betyr at plasmaet kan strømme som en væske, eller det kan inneholde områder som er som klumper av atomer som henger sammen – på tross av at atomene ikke alltid er i kontakt med hverandre.

I galleriet under ser du noen eksempler på plasma:

Kald plasma

Det finnes også `kald´plasma – plasmaen i lysstoffrør er et eksempel på dette. Her er det kun elektrongassen som er varm – denne når en temperatur på
19700° C. Resten av gassen, altså ionene og nøytrale atomer, holder seg knapt over romtemperatur.

Kald plasma brukes mye for desinfeksjon i matindustrien.

Plasmaprodukter fra

I plasmaproduktene fra Oxytec er det kald plasma som blir benyttet. Dette er en ekstremt kort reaksjon på nanonivå, som ikke når de store ionene og dermed ikke oppvarmer hele molekylet. Alle luftkomponentene vi oppfatter, forblir ved romtemperatur.

I prosessen omdannes luft til den energiske plasmatilstanden ved hjelp av kontrollert spenning. Samtidig produseres ozon i plasmaet – denne reagerer med og binder forurensninger i luften. Dermed elimineres virus, bakterier og andre mikrober inni enheten. I karbonfilteret omdannes ozonet til oksygen igjen før det slippes ut av enheten, og luften blir ren og luktfri i løpet av sekunder.

I løpet av denne prosessen varmes ikke enheten opp, da den fungerer med kaldt plasma. Like mye energi tilføres som er nødvendig for å varme opp de små elektronene. Dette er bare en ekstremt kort reaksjon på nanonivå. Den når ikke de store ionene og oppvarmer dermed ikke hele molekylet. Alle luftkomponentene vi oppfatter, forblir ved romtemperatur.
 

Uavhengig forskning

Artikkelen `Effects of Different Methods of Air Disinfection of Computed Tomography Rooms Dedicated to COVID-19 Cases´ viser at både plasma, UVC og en kombinasjon av disse har sterk effekt mot koronaviruset[1]. Det beste resultatet oppnås med en kombinasjon av teknikkene – og slike hybridløsninger finnes i mange av Oxytecs produkter.

Kilder

[1] Yilian Cheng, Jing Hu, Hui Chen, Liu Wu, Jianmei Liao, Lin Cheng Effects of Different Methods of Air Disinfection of Computed Tomography Rooms Dedicated to COVID-19 Cases BioMed Research International November 2020

Neon: Image by Anana Vibe from Pixabay

Nordlys: Image by Nico Becker from Pixabay

Lyn: Image by FelixMittermeier from Pixabay

Lysstoffrør: Photo by Adam Kring on Unsplash

Del innlegget:

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.