Amerikanske skoler installerer helsefarlig smittevern

På skoler i USA installeres luftrensere som i beste fall gir falsk trygghet, men ofte slipper ut ozon eller andre skadelige stoffer.
Teacher by child and dunce hat

Luftrenseren dreper 99% av virus – dersom området den renser er på størrelse med en skoeske. I et klasserom vil effekten være mange ganger mindre, men produsenten brukte likevel resultatet fra skoesken i sin promotering – og det fungerte. Nå installeres denne luftrenseren i 2000 skoler i USA.

Vi har tidligere publisert en artikkel om farene med ozon – hvor vi viser til solide forskningsresultater, samt folkehelseinstituttet, United States Environmental Agency og andre kredible institusjoner sine anbefalinger. Dette sitatet er fra FHI sin temaside om ozon:

Det er funnet sammenhenger mellom ozoneksponering og økt skolefravær, innleggelser på sykehus og legevaktbesøk for luftveisinfeksjoner (lungebetennelse, influensa) og forverring av kroniske luftveissykdommer som astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

I lys av dette er nyheten om at New Jersey har installert 3200 ozongeneratorer i klasserom, foruroligende. Merket som er innkjøpt, er blant dem som står på California Air Resources Board sin liste «Potentially Hazardous Ozone Generators Sold as Air Purifiers»

PBS har en utfyllende artikkel om saken.

Photo by April Walker on Unsplash

Del innlegget:

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.