Oxytecs løsninger for dyreindustrien

Oxytec har løsninger spesielt utviklet for rengjøring og desinfeksjon på gårder. Her beskriver vi disse og fordelene med dem – kontakt oss gjerne for videre informasjon.

Desinfeksjon i husdyrhold fra Oxytec

Rengjøring av organisk og mikrobielt ladede områder for avl ved bruk av fotokatalyse – effektiv eliminering av salmonella og campylobacter bakterier.

Ozonbehandling av inneluft og overflater i staller for dyr er en rask og svært effektiv måte å eliminere bakterier, muggsporer og lukt på. Regelmessig behandling er så effektiv at behandlingssyklusperioden kan forlenges over tid. På grunn av bruken av ozon, som er laget ved å kombinere oksygen og bølgelengden til (ozon) lampene, desinfiseres til og med steder i stallen som ikke er tilgjengelige for kjemiske rengjøringsmetoder. Dette inkluderer for eksempel sifoner for avløpsvann.

Fordelene med behandling:
  • Ingen skadelige biprodukter
  • Effektiv behandling selv på vanskelig tilgjengelige steder
  • Rask gjeninntreden i rommet er mulig
  • Fordi systemet er så effektivt, kan bakterierester i kjøttet forhindres eller reduseres betydelig
  • Ingen kjemikalier involvert

Overflater desinfiseres uten bruk av kjemikalier. Ingen mennesker eller dyr har lov til å være i de rom som skal desinfiseres under prosessen. Systemene er designet i henhold til størrelsen på rommet og kan leveres med et ozonkontrollsystem. Som et resultat kan ozonkonsentrasjonsnivået måles, og sykluslengden kan justeres.

Reduksjon av antibiotikabruk

God dyrehelse og forebygging av smittsomme sykdommer er avgjørende for å opprettholde et lavt forbruk av antibiotika.

Fra FHIs rapport Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak, kap. 4.5[1]

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global trussel mot helse og velferd hos mennesker og dyr. Selv om antibiotikabruken i Norge er lavere enn i de fleste andre land, er det fortsatt viktig å redusere den. En suveren måte å oppnå dette på, er å forhindre at sykdom spres i buskapen – dette er både økonomisk gunstig og fremmer  dyrevelferd. Jevnlig desinfeksjon med produkter fra Oxytec kan være et stort skritt på veien mot mindre smitte.

Det er generell enighet om at bruk av antibiotika er den viktigste driveren for utvikling og spredning av antibiotikaresistente bakterier. Derfor anbefales det å holde forbruket av antibiotika så lavt som mulig blant annet gjennom forebyggende helsearbeid.

Fra FHIs rapport Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak, kap. 4.2[1]

Det er ingenting som tyder på at ultrafiolett stråling kan fremme seleksjon av antibiotikaresistene bakterier. Vi viser her til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) sin rapport Vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv [2](finnes kun på engelsk):

4.5.7.2 Contamination of raw materials through the slaughter process

Despite strict hygiene, bacteria, including resistant bacteria from faeces or outer parts of the animal (skin, feathers), may contaminate the raw product during the slaughtering process. There are no indications that processes reducing this contamination, such as rinsing, ultraviolet irradiation, or heat treatment, select for resistant bacteria. Therefore, such technologies should be promoted to reduce the risk of contamination of raw materials. Chemical decontamination of raw materials is prohibited in Norway. Increased occurrence of antimicrobial resistantE. coli after such treatments has been reported (Capita and Alonso-Calleja, 2013). The mechanism behind this observation was not studied and further investigation is needed to confirm this.

Kilder

[1] Folkehelseinstituttet / Simonsen, Berdal, Grave, Hauge, Juvet, Lunestad, Riisberg, Rørtveit, Urdahl, Årdal Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak Fhi.no 2015/2020

Del innlegget:

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.