Mindre smitte og redusert alvorlighet: om smittemengde og stigende luft

Vi har gått gjennom nyere forskning angående luftsmitte av covid-19, og oppsummerer her mye nyttig lærdom.

Vi har gått gjennom nyere forskning angående luftsmitte av covid-19, samt enkelte artikler som denne viser til, blant annet om influensa A og SARS. Vi deler her et forenklet sammendrag, med fulle kildehenvisninger samt relevante sitater fra kildene. 

Mer og mer tid tilbringes innedørs, og ventilasjonen er ikke alltid tilfredsstillende. Når vi nå får mer kunnskap om covid-19, er det noen ting som er viktige å ta med seg:
– Mange smittetilfeller skjer via luftspredning – spesielt innendørs[1]
– Det ser ut til at mengden smitte en person opptar, kan avgjøre hvorvidt smitten utvikler seg til sykdom – og også alvorlighetsgraden av sykdommen.[2][3]

I tillegg ser det ut til at alvorlighetsgraden av sykdommen også sprer seg: noen som blir smittet av en person som opplever lite alvorlige symptomer, vil mer sannsynlig selv oppleve lavere alvorlighetsgrad. Dette forekommer med mange andre sykdommer, og bevisene peker mot det samme for covid-19.[2]

Det er lett å forestille seg at man får i seg et enslig virus, og det sprer seg uhemmet og forårsaker sykdom. Heldigvis er realiteten en annen: man må være utsatt for en mengde virus før de utgjør en trussel. Når det gjelder covid-19, er ikke denne grenseverdien funnet ennå. En preprint (ikke fagfellevurdert) foreslår at antallet ligger et sted mellom hundre og 700.[4] Men covid-19 har store likheter med SARS (SARS-Cov-1), og terskelverdien kan antas å være i samme område.[5]

SARS har en lav terskelverdi: bare noen få hundre viruspartikler må til før en person utvikler sykdom. Det samme gjelder HCoV‐229E, et av virusene ansvarlig for vanlig forkjølelse.[6]  Mye tyder altså på at det samme gjelder for covid-19 – og en preprint foreslår at årsaken til at den britiske mutasjonen (‘The Kent variant’) som spres raskere, gjør så fordi smittede har et høyere antall virus i kroppen/halsen og dermed også sprer flere virus ut i luften.[7]

Å være flere personer innendørs i et rom hvor luften står stille, er oppskriften på hvordan man skaper høye viruskonsentrasjoner – og ergo øker sannsynligheten for smitte[1]. Faktisk kan bare det å åpne et vindu redusere risikoen drastisk[8] – dette kan anbefales enten man har ventilasjonssystem eller ei. En stor fordel med ventilasjonssystemer, er denne: den forurensede luften må trekkes bort fra der hvor mennesker kan puste den inn. I de fleste tilfeller bør retningen være oppover.

I tillegg til den reduserte alvorlighetsgraden, mener forskere det er trolig at en person som er blitt smittet av en lav konsentrasjon av virus, selv vil være mindre smittsom for andre. En eventuell tertiært smittet person vil også (statistisk sett) oppleve mindre alvorlig sykdom, og selv også være mindre smittsom.[9]

Enkelt konkludert finner man det nå sannsynlig at ved å redusere mengden virus i luften kan man altså ikke bare unngå tilfeller av smitte, men også, i de tilfeller der smitte likevel skjer, redusere alvorlighetsgraden av sykdom, og dessuten redusere faren for videre smitte.[10]

De UVC-baserte produktene Cuprio fører, vil med tilstrekkelig tid kunne skape tilnærmet virusfri inneluft. Men også viktig er altså den reduksjonen av smitte som kan skapes selv ved korte sykluser av UVC-bestråling, eller ved kontinuerlig bruk av en eller flere desinfiserende ventilasjonsanlegg. Også tiden man er eksponert for smitte er viktig, og luft i bevegelse vil hjelpe for dette.[11]

Dersom et smittetilfelle skulle inntreffe på tross av smittevern, kan arbeidet føles fånyttes. I realiteten har man nok heller ungått flere tilfeller – og meget mulig redusert alvorligheten av det inntrufne. Det nytter, på tross av tilbakeslag.

Kilder

‘Any situation in which people are in close proximity to one another for long periods of time increases the risk of transmission. Indoor locations, especially settings where there is poor or no ventilation, are riskier than outdoor locations.’

[1] Verdens helseorganisasjon Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted? who.int Juli 2020

‘A low dose of SARS-CoV-2 initial inoculum is likely to trigger a cascade of immune responses that leads to downstream viral clearance. It is also more likely that a smaller dose of viral inoculum will stimulate a protective immune response and hence result in milder disease, while a higher dose of the viral inoculum will evade the immune response and/or create chaos in the immune system leading to more severe disease’

‘In certain contexts, chains of severe cases can build up to severe local outbreaks, and large-scale intensive epidemics. Considerable evidence from other infectious diseases substantiates this hypothesis and recent evidence from COVID-19 points in the same direction.’

[2] Wim Van Damme, Ritwik Dahake, Remco van de Pas, Guido Vanham, Yibeltal Assefac COVID-19: Does the infectious inoculum dose-response relationship contribute to understanding heterogeneity in disease severity and transmission dynamics? Medical hypotheses Januar 2021 DOI:10.1016/j.mehy.2020.110431

‘In this cluster, an extensive indoor viral exposure seemed to account for all attendees’ infection and the development of severe clinical forms in half of them.’

[3] María Pilar Guallar, Rosa Meiriño, Carolina Donat-Vargas, Octavio Corrale, Nicolás Jouvée, Vicente Soriano Inoculum at the time of SARS-CoV-2 exposure and risk of disease severity International Journal of Infectious Diseases August 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.035

‘We propose the minimum infective dose of COVID-19 in humans, is higher than 100 particles, possibly slightly lower than the 700 particles estimated for H1N1 influenza.’

[4] Sedighe Karimzadeh, Raj Bhopal, Huy Nguyen Tien Review of Infective Dose, Routes of Transmission, and Outcome of COVID-19 Caused by the SARS-CoV-2 Virus: Comparison with Other Respiratory Viruses Preprints Desember 2020 DOI: 10.20944/preprints202007.0613.v3 Merk: Preprint, ikke fagfellevurdert

 

[5] Tingting Hu, Ying Liu, Mingyi Zhao, Quan Zhuang, Linyong Xu, Qingnan He A comparison of COVID-19, SARS and MERS PeerJ August 2020 DOI: 10.7717/peerj.9725

[6] Toru Watanabe, Timothy A. Bartrand, Mark H. Weir, Tatsuo Omura, Charles N. Haas Development of a Dose‐Response Model for SARS Coronavirus Risk Analysis Juli 2010 DOI: 10.1111/j.1539-6924.2010.01427.x

[7] Michael Kidd, Alex Richter, Angus Best, Jeremy Mirza, Benita Percival, Megan Mayhew, Oliver Megram, Fiona Ashford, Thomas White, Emma Moles-Garcia, Liam Crawford, Andrew Bosworth, Tim Plant, Alan McNally S-variant SARS-CoV-2 is associated with significantly higher viral loads in samples tested by ThermoFisher TaqPath RT-QPCR medRxiv Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.1101/2020.12.24.20248834 Merk: Preprint, ikke fagfellevurdert

[8] G Aernout Somsen, Cees van Rijn, Stefan Kooij, Reinout A Bem, Daniel Bonn Small droplet aerosols in poorly ventilated spaces and SARS-CoV-2 transmission The Lancet Mai 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30245-9

‘Generally, the risk of microbial human-to-human transmission is dependent on the duration of the highly-infectious phase and the number of virions contained in air particulates such as droplets and aerosols. However, as it is a new disease, little is yet known about COVID-19 and the risk of infection in various situations.’

[9] Hitoshi Kawasuji, Yusuke Takegoshi, Makito Kaneda, Akitoshi Ueno, Yuki Miyajima, Koyomi Kawago, Yasutaka Fukui, Yoshihiro Yoshida, Miyuki Kimura, Hiroshi Yamada, Ippei Sakamaki, Hideki Tani, Yoshitomo Morinaga, Yoshihiro Yamamoto Transmissibility of COVID-19 depends on the viral load around onset in adult and symptomatic patients PLoS ONE Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243597

‘In our opinion, it is plausible that:

1. At an individual level: “viral dose in inoculum is related to severity of disease (dose-response relationship)”.

2. At a cluster level: “severity of disease is related to transmission potential”, leading to clusters of mild cases and clusters of severe cases.

3. At a community level: “in certain contexts, chains of severe cases can build up through intensive transmission with high inoculum to severe local outbreaks, which can result in large-scale intensive epidemics; while this is less likely in other contexts”.’

[10] Wim Van Damme, Ritwik Dahake, Remco van de Pas, Guido Vanham, Yibeltal Assefac COVID-19: Does the infectious inoculum dose-response relationship contribute to understanding heterogeneity in disease severity and transmission dynamics? Medical Hypotheses Januar 2021 DOI: 10.1016/j.mehy.2020.110431

[11] Environmental and Modelling Group (EMG) Transmission of SARS-CoV-2 and Mitigating Measures – update, 4 June 2020 GOV.UK Juni 2020

Billedillustrasjon: Image by torstensimon from Pixabay

Del innlegget:

Share on facebook
Share on linkedin

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.