Ozon kontrollsystem

og ozonsensor

Produksjonsforurensningskontroll (PPC) – Ozonbehandling med et ozonkontrollsystem og en ozonsensor

Som en del av ozondesinfeksjon (PPC) sendes UV-lys ut under kontrollerte forhold – lyset produserer ren ozon i luften når den kombineres med naturlig oksygen, uten nitrogenoksider. Ozon kombineres med luktbærende organiske forbindelser og oksiderer dem. I løpet av denne prosessen ødelegges mikroorganismer som bakterier, bakterier og sopp i luften og på overflater. Etter oksidasjon kommer oksygen tilbake som et biprodukt – ingen skadelige rester produseres.

RESULTATER

 • Avskrivningsperiode <2 år
 • Omfattende forskning og vurdering bekrefter systemets effektivitet
 

For mer informasjon, se valideringsrapporten «Laboratorium for mikrobiologi og hygiene i Hoyerswerde», som gjelder de bakteriereduserende effektene av ozon på forskjellige mikroorganismer. For å oppsummere, ble ozons antimikrobielle, bakteriedrepende effekt påvist for patogenene Aspergillus niger, MRSA Staphylococcus aureus og Escherichia coli.

APPLIKASJONER

 • Produsenter av friterte eller næringsmiddelprodukter
 • Redusere bakterier i frysere som bruker ozon for produksjonslinjer for frossen mat
 • Produsenter av sjømatdelikatesser
 • Tydelig forbedret utseende og bedre holdbarhet ved bruk av ozondesinfeksjon i fabrikker
 • Kjølerom i næringsmiddelindustrien
 • Oppbevaring i rom med redusert kimenivå
 • Oppdrettsanlegg for husdyr
 • Desinfisere staller før bruk

FORDELER

 • Merkede besparelser sammenlignet med vanlige desinfeksjonsmidler
 • En betydelig reduksjon i arbeidsbelastningen – høy ansattes sikkerhet
 • Reduksjon i vannforbruk – lav kondens
 • Betydelig reduksjon i energikostnadene (oppvarming av vann til et minimum på 65 ° C)
 • Ingen kjemikalier – ingen klorkorrosjon i dampfasen
 • Svært pålitelig desinfisering
 • Mindre avbrudd i produksjonstiden – tørketiden under typiske rengjøringsprosesser dekkes i ozonens produksjonstid
 
HVORDAN DET FUNGERER

Hvis inneluft og overflater skal desinfiseres, produseres en større mengde ozon. Mens mikroorganismer med en enklere struktur viser høy følsomhet for ozon og kan ødelegges med en liten dose ozon, er det behov for en markant høyere dose ozon for å ødelegge sopp og sporer.

Den  Produksjonsforurensnings Kit  (PPC-Kit) er sammensatt av en UV-C-ozon-system, som er utformet i henhold til rommets volum, samt et ozon styresystem, en ozon-sensor, og en automatisk dør-låsemekanisme.

For at ozonproduksjonen skal begynne, slås systemet på med knappene i displaymenyen. En forutsetning for frigjøring er at dørene har blitt låst. Deretter gjør brukergrensesnittet det mulig å stille inn driftsperiode og ozonkonsentrasjon. Kontrollsystemet opprettholder ozonkonsentrasjonen i nivåer mellom de angitte minimums- og maksimumsgrensene for den angitte tidsperioden. En grønn LED “Ein / On” -diode på forsiden av saken signaliserer om UV-C-ozonsystemet for øyeblikket er i drift. Funksjonsfri drift signaliseres via en relékontakt (kontaktreléet er lukket). Tre 24-volts uttak, som er ment å være koblet til signallys, viser den faktiske driftsstatusen for ozonproduksjonen.

 • Grønt: man kan gå inn i rommet – ozonkonsentrasjonen er under 0,06 ppm
 • Gul: ozonproduksjonen stiger eller faller
 •  Rødt: ozonkonsentrasjonen er innenfor de angitte grensene

Å komme inn i rommet er forbudt under ozonproduksjon! Dersom feil, for eksempel ved å åpne dørkontakten, en feil på ozongeneratoren eller en defekt ozonsensor, signaliseres en kollektiv funksjonsvarsel via den tilsvarende LED-dioden i kontrollenheten.

 

Oxytec er den absolute ekspertisen innen systemer for rensing og desinfisering av avtrekksluft, inneluft, overflater og avløpsvann i næringsmiddel-, mat- og tekstilindustrien, i industrisektorer som arbeider med avfallshåndtering, samt innen medisinske felt. Grunnlagt i Sveits i 2004, har siden ekspandert.

https://oxytec-ag.com/