Centers for Disease Control and Prevention – Ventilasjon i bygninger

Det amerikanske smitteverninstituttet CDC har oppdatert sine anbefalinger angående ventilasjon.

United States Centers for Disease Control and Prevention har oppdatert sine anbefalinger for ventilasjon i bygninger.

CDC anbefaler en multimodal strategi, hvor forskjellige tiltak samlet reduserer smittemengden i inneluft drastisk. I tillegg til enkle, kortvarige tiltak som åpne vinduer og bruk av vifter, anbefales oppgradering og modifikasjoner av ventilasjonsanlegg for å redusere spredning av sykdom og redusere risikoen for eksponering. Mange av tiltakene er rimelige, og vil være universelt forebyggende – ikke bare mot SARS-CoV-2.

 

For å effektivt forhindre smitte i fremtiden, vil det ofte være behov for å gjøre endringer eller nyinstallasjoner av ventilasjonsanlegg, samt bruk av andre former for smittevern som UVC-anlegg. Slike tiltak krever naturligvis nøye planlegging, og er tidkrevende.

Blant tiltakene som kan gjøres allerede i dag for effektivt å redusere faren for Covid-19-smitte, er åpne vinduer og bruk av vifter. For slike strakstiltak deler vi her en oversettelse av avsnittet Can fans be used to reduce the risk of COVID-19 transmission indoors?

Mens vifter alene ikke kan kompensere for mangel på uteluft, kan vifter brukes til å øke effektiviteten til åpne vinduer, som beskrevet i CDC-listen over hensyn til ventilasjonsforbedring. Vifter kan også brukes innendørs for å forbedre romluftblandingen. Forbedret romluftblanding hjelper med å distribuere tilført ren luft og fortynne virale partikkelkonsentrasjoner gjennom rommet, noe som reduserer sannsynligheten for stillestående luftlommer der virale konsentrasjoner kan akkumuleres. Som med all viftebruk under COVID-19-pandemien, må du passe på å minimere potensialet for å skape luftmønstre som flyter direkte over en person til en annen:

    • Unngå bruk av høyhastighetsinnstillingene
    • Bruk takvifter med lav hastighet og potensielt i motsatt strømningsretning (slik at luft trekkes opp mot taket)
    • Rett vifteutladningen mot et ledig hjørne og veggrom eller opp over okkupert sone.

 

Vifter kan også muliggjøre ren-til-mindre-ren retningstrøm. Slike applikasjoner bør vurderes nøye for å unngå utilsiktede konsekvenser og bare vedtas når de støttes av en sikkerhetsrisikovurdering.

Del innlegget:

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.