Bekreftet: Mindre sykdom og antibiotikabruk i pandemiåret

Smittevernstiltakene i 2020 førte til en stor reduksjon i andre sykdommer enn Covid-19, og mindre bruk av antibiotika. Da antibiotikaresistens kan bli et stort problem, håper vi at trenden fortsetter!

Ifølge FHI ble andel barn i alder 0–4 år som fikk antibiotika redusert med nesten 40 prosent, mens det totale salget av antibiotika redusert med 7,4 prosent, målt i doser. Barn under fem år er den gruppen som oftest får antibiotika, gjerne som behandling for luftveisinfeksjoner.

Antibiotikaresistente bakterier er et økende globalt helseproblem – fordi bakterier utvikler seg til å bli motstandsdyktige mot antibiotika, må man stadig utvikle nye former for antibiotika, og dette blir mer og mer utfordrende.

Det var også en markant nedgang i bruk av hostedempende midler, som for eksempel opioiden Cosylan.

Mer om dette hos FHI:
FHI.no: Folk brukte mindre antibiotika og forkjølelsesmidler under pandemien

Hos NHI (Norsk helseinformatikk) kan du lese mer om nedgangen i andre virussykdommer i 2020:
NHI.no: Betydelig færre vanlige virussykdommer

 

Image by Anastasia Gepp from Pixabay

Del innlegget:

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.